Generelt

 • Al benyttelse af området og faciliteterne hos Paws ’n Play er på eget ansvar, og centeret kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører.
 • Centerets anvisninger skal i alle henseender følges.
 • Hårdhændet håndtering af hunde er under ingen omstændigheder tilladt hos Paws ’n Play, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Centerets redskaber og inventar må kun bruges til dets tiltænkte formål.
 • Enhver har pligt til at oplyse Paws ’n Play om observerede skader på bygninger og inventar, således at forholdene hurtigst muligt kan udbedres.
 • Ingen løse hunde udenfor indhegningen eller hallen, af hensyn til stedets beboere og naboer.
 • Ingen gøende hunde i bilerne, af hensyn til naboer.
 • Husk at samle op efter din hund.
 • Der må ikke parkeres på grusvejen langs træningsområdet. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med p-pladser, kan der parkeres langs hallen.
 • Brud på centerets regler kan medføre bortvisning.
 • Al kommerciel brug af hallen eller græsset skal være aftalt med Paws ‘n Play før bookning af faciliteterne.

 Regler i Hallen

 • Alle hunde skal være luftet grundigt inden træningsstart.
 • Hunde må ikke gøre sig ren i hallen. Skulle uheldet være ude, påhviler det føreren at rydde op og gøre rent efter den med det samme.
 • Hav snor på hunden, når du går ind og ud af hallen.
 • Tæver i løbetid er velkomne, men SKAL være iklædt løbetidsbukser.
 • Træning foregår i rent fodtøj.
 • Vandskåle skal stå på dækket ved indgangen.
 • Rygning er forbudt i hallen.
 • Husk at slukke lyset når hallen forlades.

Regler på Græsarealet

 • Plænen må ikke benyttes til agility træning, eller anden træning der medfører unødig larm.
 • Ved hold-/samtræning max 12 hunde, med mindre at andet er aftalt.
 • Udendørsarealerne holdes fri for affald og efterladenskaber, såvel egne, som utilsigtet efterladt af andre.
 • Borde- og bænkesæt, samt anden inventar og træningsudstyr, sættes tilbage i tørvejr efter endt træning.

Forsikring og vaccination

 • Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner hos Paws ’n Play er vaccineret, og således beskyttet mod de mest almindelige og smitsomme sygdomme. Er hunden syg (kennelhoste eller lignende), må den ikke medtages på området.
 • Det er ejerens/førerens ansvar at medbragte hunde er forsikret med udvidet ansvarsforsikring.
 • Paws ’n Play kan til enhver tid kræve at se dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.

Bookning og betaling

 • Der skal minimum bookes en time. Hallen skal ryddes inden slut af booket tid – så der ikke “tages” tid fra næste lejer.
 • Bookning af faciliteterne skal forudbetales, og reserverede træningstider er først endelige når Paws ’n Play har modtaget betalingen. Er betalingen ikke modtaget 24 timer efter reservation, bliver reservationen annulleret.
 • Ved aflysning af bookingen mindre end 24 timer før bookingstart tilbagebetales lejen ikke.
 • Individuelle bookede træningstimer kan aflyses af Paws ’n Play, hvis hallen udlejes til heldagsarrangementer. Ved aflysning betales leje tilbage, eller en alternativ tid aftales.
 • Ved bortvisning refunderes leje ikke!